webinars

Grootouders voor het Klimaat starten een serie lezingen over de diverse aspecten van klimaatverandering, de gevolgen ervan en wat we kunnen doen om klimaatverandering te beperken. De lezingen worden in de vorm van een webinar via ZOOM gegeven. Een webinar bijwonen? stuur dan een mail naar info@grootoudersvoorhetklimaat.nl. Je ontvangt dan een ZOOM link waarmee je kunt deelnemen.

1. woensdag 9 september van 19.30 tot 20.30 uur
door Dr. Rob van Dorland van het KNMI. Het onderwerp is:Ā Klimaatverandering, hoe staat het er mee en wat kunnen we verwachten?
Klik hier voor meer informatie.

2. woensdag 4 november van 19:30 tot 20:30 uur door Jelmer Vierstra, Natuur en Milieu, en Martin Junginger, hoogleraar Bio-Based Economy aan Universiteit Utrecht. Het onderwerp is: Houtige biomassa, waar wel en waar niet?
Klik hier voor meer informatie.

3. maandag 14 december van 19:30 tot 20:30 uur door prof. Klaas van Egmond (Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Utrecht, zie http://www.klaasvanegmond.nl ) en Marieke van der Werf (CDA en communicatieadviseur, zie https://www.mariekevanderwerf.nu/)
onderwerp: Nederland groener uit de crisis.
Klik hier voor meer informatie.

4. dinsdag 16 februari van 13:00 tot 14:00 over de komende verkiezingen. Hierin ligt Philip Beekman, kerngroeplid Grootouders voor het Klimaat, het 10 punten plan.
Henri Bontenbal, kandidaat lid Tweede Kamer (CDA) en klimaatkandidaat, levert hier commentaar op.
Klik hier voor meer informatie.

urgendawebinars