23 mei: Europese verkiezingen

Stem voor het klimaat!

Zet op 23 mei je stemrecht in voor de toekomst van onze kleinkinderen, door te stemmen voor het klimaat tijdens de Europese verkiezingen.

Omdat klimaatverandering grenzen overstijgt is de Europese Unie een goed overheidslichaam om samen tot oplossingen te komen.

Maar waarover beslist het Europees Parlement precies en tot welke fractie behoort welke Nederlandse partij? Voor het gemak hebben we alles hier onder elkaar gezet.

Houd deze pagina in de gaten voor de klimaatgerelateerde thema’s van deze verkiezingen, stemwijzers etc.

Het Europees Parlement en klimaatbeleid

Het Europees Parlement heeft zowel via wetgeving als via budgetbepaling invloed op Europees en nationaal klimaatbeleid. Zie hieronder een aantal voorbeelden:

CO2uitstoot
In maart van dit jaar stemde het Europees Parlement nog voor een voorstel om de CO2 uitstoot voor 2030 met 55 procent te verminderen en in 2050 op nul uit te komen. In 2014 hebben de regeringsleiders van de Europese Unie het klimaat- en energiekader 2030 aangenomen. Dat bevat een bindende doelstelling om de uitstoot op EU-grondgebied per 2030 met minimaal 40% onder het niveau van 1990 te brengen. Het Europees parlement wil een hogere doelstelling. Lees hier.

  • Emissiehandelssysteem (ETS)
    Een veel besproken onderwerp van voorgaande jaren vormt het emissiehandelssysteem (ETS). In maart 2018 stemde het Europees parlement in met een hervorming van het ETS voor de periode na 2020. Deze hervorming brengt het ETS in lijn met de doelstelling van 40% CO2 vermindering in 2030. Wil je er mee over weten, lees er dan hier en hier meer over.
  • Boskap 
    De komende tijd beslist het Europees parlement samen met de Europese Raad over een nieuw voorstel om broeikasgasuitstoot als gevolg van veranderingen in landgebruik te compenseren. Zodra er natuur verandert in bijvoorbeeld landbouwgrond of wegen moeten er ergens anders bomen worden geplant. Op deze manier wordt de koolstof nog steeds uit de lucht gehaald, maar dan op een nieuwe plek. Lees hier over dit voorstel.
  • Mobiliteit
    De Europese Unie investeert in goede verbindingen tussen de lidstaten. Het verschilt per fractie op welk vervoersmiddel men inzet. Bekijk daarvoor de partijprogramma’s van de Nederlandse partijen, om te zien of de partij bijvoorbeeld vooral inzet op begrenzing van de luchtvaart of juist meer inzet op treinverbindingen.

Bedenk wat jij belangrijke onderwerpen vindt en scan op die onderwerpen de partijprogramma’s (onder het logo van de partij te vinden) en/ of doe de stemwijzer.

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

Zie voor deze pagina voor hele tekst.

Wil je meer inzicht in wat het Europees Parlement allemaal doet. Bekijk dan deze website met uitgebreide informatie en goede filmpjes.

Fracties

Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen. Er zitten op dit moment acht fracties in het Europees Parlement. Daarnaast is er nog een groep ‘niet-ingeschrevenen’. De acht fracties zijn: ALDE, ENF EVDD, GUE/NGL, ECR, EVP, S&D en de Groenen/EVA.

Bekijk onderstaande kandidatenlijst om te zien tot welke fractie de Nederlandse partijen horen.

De Europese Stemwijzer van ProDemos

Het Europees Kieskompas van Kieskompas

De Stemchecker van de Volkskrant.

Match Your Vote van Your Vote Matters (Engels)

De Dierenkieswijzer van de Dierencoalitie

Huidige zetelverdeling:

Debatten en evenementen

Wil je bij een debat aanwezig zijn of een informatief evenement bijwonen?

Deze website geeft suggesties: Nederland.ikstemdezekeer

Hoe stemmen de zittende Europarlementariërs 

Via deze pagina kan je precies zien op welke voorstellen Europarlementariërs de afgelopen 5 jaar voor en tegen hebben gestemd.

Selecteer links bovenin Nederland en links de partij en klik op een Europarlementariër.

urgenda23 mei: Europese verkiezingen